Dashboard
Targeta T-12 - títol de transport per als nens i nenes de 4 a 14 anys
Anàlisi tècnic funcional, disseny i programació dinàmica per a gestió i sol·licitud en línia de la targeta T-12
Codificació i recursos: PHP / MySQL / JavaScript