Dashboard
Concurs de Salts Internacional
Disseny responsive website. Desenvolupament back end per la gestió integra de tots els continguts.
Codificació i recurssos: Zend Framework / PHP / MySQL / Ajax / HTML5