Dashboard
Barcelona Centre Logistic
Customització website i adaptació plugins a partir d'una plantilla de WordPress
Codificació i recurssos: Wordpress / PHP / MySQL / Plugins WP